Future hopes
9.8.2020

ARTIKKELI koirien ruokinta

Koiran ruokinnalla on suuri merkitys sen elämänlaatuun ja odotettavissa olevaan elinikään.

Koiran elämänlaatuun vaikuttavat hyvän hoidon ja aktiviteettien lisäksi myös sen terveys ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Hyväluonteinen ja yhteiskuntakelpoiseksi koulutettu koirakin voi tuottaa omistajalleen huolta mikäli sen terveys ei ole kunnossa.

Koiran hyvinvointiin vaikuttaa kolme merkittävää tekijää; perintötekijät, ympäristövaikutukset sekä ravinto. Perintötekijöiden osalta merkittävimmässä roolissa ovat koirankasvattajat, jotka valitsevat yksilöt jatkamaan sukua ja yhdistelmät, joista pentuja syntyy. Ympäristövaikutusten osalta suomalaiset koirat ovat pääsääntöisesti hyvässä asemassa, koska meillä sekä vesi, että ilma ovat puhtaita. Sen sijaan muita odottamattomia ympäristövaikutuksia voi koirienkin kohdalle sattua myös täällä. Merkittävin asia, jolla yksittäinen koiranomistaja voi vaikuttaa koiransa hyvinvointiin päivittäisellä tasolla on ruokinta. Jokainen koira syö päivittäin, suosituksen mukaan vähintään kaksi ateriaa päivässä. Omaa koiraa objektiivisesti tarkkailemalla voidaan saavuttaa parhaimmat ruokavalion kautta saavutettavat hyödyt koiran hyvinvoinnille, ruokavalio tulisikin valita yksilöllisesti koiran tarpeet huomioiden eikä muotivirtauksia tai omistajan mieltymyksiä mukaillen.

Mihin pyritään?

Tavallisen koiranomistajan on mahdollista seurata koiransa hyvinvointia jopa tarkemmin kuin useita koiria omistavan kasvattajan tai koiran hetkellisesti tapaavan eläinlääkärin. Joka päivä koiran kanssa aikaa vietettäessä ja sen kanssa ulkoillessa havainnointi käy helposti. Terve koira ulostaa vähintään kerran päivässä ja jätös on kiinteä ja helposti kerättävissä kakkapussiin. Useampi ulostuskerta ei ole välttämättä sairauden tai epäsopivan ravinnon merkki, vaan voi johtua aineenvaihdunnasta, ruuan kuitupitoisuudesta tai koiran henkisestä kiihtymisestä, jonka seurauksena koiran shokkielin eli suolisto toimii hetkellisesti tavallista vikkelämmin. Sen sijaan jatkuvasti löysällä oleva vatsa tai suoranainen ripuli, oksentelu, närästyksen oireet, anoreksia, korostuneet suolistoäänet tai vatsan kurniminen eivät kuulu asiaan ja sellaisen ilmetessä säännöllisesti tai säännöllisen epäsäännöllisesti olisi syytä pohtia syitä. Syitä voivat olla ruokavalion sopimattomuus, stressi tai joku eläinlääkärin hoitoa vaativa vaiva.

Terveen koiran hengitys ei haise poikkeuksellisen pahalle eikä suussa ole nähtävissä ientulehduksen tai hammaskiven merkkejä, myöskään huulet (tai huulipoimut) eivät eritä tulehduseritettä eivätkä ne haise merkittävän pahalle. Silmät eivät vuoda tai värjää silmänaluskarvoitusta punaiseksi. Terveen koiran korvia ei tarvitse säännönmukaisesti puhdistaa, terveen koiran korva ei eritä merkittävää määrää vaikkua eikä se kutise tai haise. Terveen koiran karva ei hilseile, haise tai ole värjääntynyt punaiseksi eikä koira raavi itseään. Tassut ovat kimmoisat ja kynnet vahvat, koira ei jyrsi tai nuole käpäliään. Koiran hännän alla peräaukon molemminpuolin sijaitsevat anaalirauhaset, joiden tehtävä on ollut auttaa koiraa reviirin merkitsemisessä eli niistä erittyvä erite on varsin voimakkaan hajuista. Mikäli anaalit kuitenkin täyttyvät varsin ahkerasti eivätkä tyhjene itsestään tai ne jopa tulehtuvat voi olla kyse ruokavalioon liittyvästä ongelmasta.

Mikä on koiran ruokavaliossa tärkeää?

Koira on perimältään lihansyöjä. Koiran hampaisto ja ruuansulatuselimistö on luotu käsittelemään eläinperäistä ravintoa. Laadukas eläinperäinen proteiini on koiralle siis erittäin tärkeä osa ruokavaliota. Viime aikojen tutkimukset kuitenkin todistavat, että kesyyntymisen myötä koiran aineenvaihdunta on muuttunut niin, että sen syljen entsyymit poikkeavat esim. sudesta jo merkittävästi sekasyöjän suuntaan. Koiran ensisijaiset energianlähteet ruuassa ovat rasvat ja hiilihydraatit. Koiran ”ruokaympyrä” poikkeaa siis merkittävästi ihmisen vastaavasta ja siitä syystä koirille on jo 1960-luvulta lähtien ollut tarjolla erityisesti niille suunniteltuja täysravintoja. Raaka-aineiden laatu on merkittävä asia koiran ruokavaliossa, samoin kuin tuotteen tasalaatuisuus. Koiran suolisto, jossa ruuansulatus tapahtuu, on lyhyt ja silloin mahdollisimman tasalaatuinen ravinto pienissä erissä sulaa ja imeytyy parhaiten.

Mikä on hyvä ruoka koiralleni?

Koirille on nykypäivänä tarjolla monenlaisia valmisruokia ja koiran ruokavalion voi koostaa myös itse kotona niin halutessaan. Valmisruokia löytyy sekä päivittäistavarakaupoista, että eläintarvikkeiden erikoisliikkeistä ja eläinlääkäriasemilta. Valikoima on varsin runsas. Asiaan perehtymällä ja laskelmia suorittamalla voi myös itse koostaa koiransa ruuan onnistuneesti. Hyvä ruoka koiralle on sellainen millä se voi hyvin ja saavuttaa oletetun elinikänsä hyvässä kunnossa. Hyvällä hoidolla ja optimaalisella ruokinnalla tuo odotettu elinikä voidaan ylittää jopa 30%, joka tarjoaa koiralle poikkeuksellisen pitkän eliniän. Helpoin ja turvallisin valinta on toteuttaa ruokinta laadukkaalla täysravinnolla, jonka resepti on koirien ravitsemuksen asiantuntijoiden laatima ja tuotanto on tarkkaan valvottua ja raaka-aineet laadukkaita. Toinen vaihtoehto on käyttää koirille tarkoitettuja valmistuoreruokia, joko raakana tai kypsennettynä, näiden osalta tulee aina huolehtia erittäin tarkasta hygieniasta eikä tuotteita tulisi säilyttää samoissa kylmäkalusteissa ihmisravinnon kanssa.

Miten luen koiranruokapussia?

Koirien valmisruokia on tarjolla lukemattomilla eri valmistajilla ja valikoimaa löytyy sekä valmistusaineissa, että ruokien reseptiikan ideologioissa. Pääsääntöisesti koiranomistajan kannattaa katsoa pakkauksia hieman tarkemmin vertaillessaan tuotteita. Pelkkä tuotteen nimi tai markkinointi slogani ei kerro koko totuutta tuotteesta. Huomiota olisi syytä kiinnittää tuotteen valmistusaineluetteloon enemmän kuin koostumukseen prosentteina, koira ei syö prosentteja vaan niitä raaka-aineita mitä pussiin on laitettu. Tärkeämpää on valita ruoka, jossa on ne raaka-aineet mitä haluaa koiralleen syöttää sen sijaan, että valitsee tuotteen, jonka markkinointilauseena kerrotaan ne raaka-aineet mitä se ei sisällä. Kaikki Suomessa myytävät ruuan täyttävät rehulainsäädännön minimivaatimukset, mutta tuotteiden välillä on merkittäviä eroja ja tuotteiden hintaerot on selkeästi selitettävissä koostumusta tutkimalla. Kuivatut eläinperäiset raaka-aineet ovat aina tiivistetymmässä muodossa olevaa kuin tuore liha, mikäli lihasta ei ole mainittu sen olevan kuivattua on se yleensä tuoretta. Tuoreessa lihassa on n. 80% nestettä, joka poistuu valmistusprosessin aikana. Sen sijaan kasvisperäiset raaka-aineet ovat yleensä kuivatussa muodossa eli niiden pitoisuus on valmistusainelistan järjestyksestä poikkeava, jos verrataan raaka-aineiden määriä kuiva-aineena. Valmistusaineethan tulee ilmoittaa suurusjärjestyksessä, eli se mitä laitetaan eniten ilmoitetaan listan ensimmäisenä. Joskus kuitenkin valmistaja ”pilkkoo” jonkun raaka-aineen useammaksi eri tuotteeksi saadakseen sen valmistusainelistalla alemmas; yleensä kyse on kasvisperäisestä raaka-aineesta eli jos tuoteselosteessa ilmoitetaan peruna, perunajauho ja perunaproteiini niin nämä kaikki yhteenlaskettuna nostavat todennäköisesti perunan raaka-ainelistan kärkeen suurimmaksi valmistusaineeksi. Raaka-ainelistalla yhdistetty nimitys kuten ”liha- ja eläinperäiset tuotteet” tai ”viljat ja kasvisperäiset tuotteet” taas kertoo siitä, että valmistajalla ei ole tarkkaa käsitystä mitä kyseisen tuoteryhmän alle mahtuvia raaka-aineita ollaan tarkalleen ottaen käytetty ja esim. eri lihojen määrät, laadut ja keskinäiset suhteet voivat vaihdella tuotantoerästä toiseen; toisin sanoen valmistaja käyttää kulloinkin saatavilla olevia raaka-aineita. Tällöin lopputuote ei luonnollisestikaan ole erästä toiseen kovinkaan tasalaatuista.

Onko vielä jotain mitä pitäisi tietää koiranruuista?

Valmistajilla on olemassa erilaisia menetelmiä kypsentää koirien täysravintoja ja kypsennysmenetelmällä on iso merkitys myös ruuan sulavuuteen ja hyväksikäytettävyyteen. Ruokia voidaan valmistaa höyryvalssauksen, autoklavoinnin, ekspander- tai ekstruder-kypsennyksen avulla. Edellä mainituilla on iso merkitys myös lopputuotteen hintaan. Kypsennystapojen erot ovat lämpötilassa, kuumennuksen kestossa ja sitä kautta eritoten kasvisperäisten raaka-aineiden hyväksikäyttävyydessä valmiissa tuotteessa sekä ravintoarvojen säilymisessä lopputuotteessa. Koirien täysravintoihin voidaan sisällyttää myös monenlaisia koiran terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ominaisuuksia, joista uutta tutkimustietoa saadaan jatkuvasti ja tarjolla olevat tuotteet paranevatkin koko ajan. Ruoka voi samalla hoitaa koiran hampaita, ravita niveliä, huolehtia optimaalisesta omegarasvahappojen saannista tai edistää ruuansulatusta prebioottisten kuitujen avulla. Laadukkaan ruuan lisäksi ei erillisiä lisäravinteita tarvita. Täysravintoja voi tuottaa periaatteessa kuka tahansa, osa valmistajista on tutkinut tuotteensa hyvin tarkasti ennen niiden markkinoille tuomista ja reseptiikan on suunnitellut koirien ravitsemuksen asiantuntijat. Osa tuotteista on suunniteltu markkinamiesten toimesta keksimällä ”omasta päästä” ja testaajina toimivat tuotetta käyttävät koirat. Kun vaihdat koiran ruokavaliota, se tulisi tehdä vaiheittain, jotta koiran ruuansulatus ehtii tottua uuteen ruokavalioon. Sekoita uutta ruokaa vanhan joukossa suhteita pikkuhiljaa muuttaen n. 4-7vrk ajan. Uutta ruokaa tulisi syöttää pääasiallisena ravintona 6-12 viikkoa ennen kuin voidaan nähdä sen sopivuus koiralle, lyhyempi kokeilu ei näytä todellisia tuloksia. Sinä teet valinnan mitä koirasi syö!

-S. Törnroos- Tree of Pets Oy